Welcome! Sign in to access your account. New user?
ADULT: OFF HOME DIRECTORY SEARCH RANDOM POLL MAKE A POLL

32-bit or 64-bit

32-bit of 64-bit computeren? Wat doe jij?

Wat gebruik jij op dit moment, 32-bit programma’s of 64-bit programma’s?

55% (11) 32-bit
45% (9) 64-bit

20 voters have answered this question.

Heb je enig idee over het verschil tussen 32-bit en 64-bit?

63% (14) Ja, dat heb ik.
36% (8) Nee, geen idee.

22 voters have answered this question.

Zou jij om met 64-bit programma’s te werken een nieuwe processor aanschaffen?

45% (9) Ja, zeker weten.
55% (11) Nee, dan maar liever 32-bit blijven draaien.

20 voters have answered this question.

This poll was created on 2010-03-22 10:06:12 by Josh_himself
Next Poll
Back to Category